Bearbejdningsfasen

Tilegnelse af nye færdigheder.

Nye færdigheder udvikles. Vi må se os i stand til at kunne leve med tabet - lære at bruge vores netværk, sin omgangkreds - lære at handle på nye måder.

Vi må justere til de nye omgivelser og tilegne os nye færdigheder. Det gælder både i kontakten til andre mennesker og praktiske opgaver, som vi ikke før har udført. Vi skal lære at bede om hjælp og kunne klare et afslag. Vi skal lære at turde vove noget nyt, også selv om måske oplever at miste fodfæste for en tid. Kaster vi os ikke ud i livet , mister vi jo helt os selv.

Englepigen.dk  | susyk66@gmail.com